Hírek
Március 15-ei könyvajánló
Dátum: 2010.03.14., 22:07Megtekintve: 9878Értékelés: 1.00Címkék: konyvajanlo, vkkk

A szerencsi Városi Kulturális Központ és Könyvtár az ünnep alkalmából az alábbi könyveket ajánlja figyelmükbe. Az összeállításban többek között életrajzi gyűjtemény, történelmi összefoglaló, beszámolók és hadtörténeti album is található, melyekben az érdeklődő olvasók közül ki-ki találhat kedvére valót.
Csorba László: A tizenkilencedik század története

A Magyar Századok sorozat keretében jelent meg A tizenkilencedik század története.
A 19. századot gyarapodásban, győzelemben, eredményekben a leggazdagabb századnak tartják. Ez a tíz évtized óriási változásokat hozott az emberek és az ország életébe. Előtérbe került a hazaszeretet, a magyar nyelv ügye, a reformkor megalapozta a polgári társadalom kialakulását, kiépült a modern piacgazdaság, felértékelődött a tudás, a forradalom veresége ellenére is összekovácsolta a nemzetet a szabadságharc. Széchenyi, Kossuth, Petőfi és Arany, Liszt és Munkácsy (s a sor nem teljes) megalkotta életművét. Kezdetét vette az iparosodás, a termelés, a munkának értéke lett. De vajon a sikerek mikéntje nem épített-e a kényszerpályát a következő évszázadok kudarcai felé? Mi dőlt el a nagypolitika játékterén, s mi függött az ország lakóitól? Ezekre a kérdésekre is választ kapunk a könyvből.

A magyar történelem nagy alakjai

A füzetszerű könyvecskében a március 15-e meghatározó szereplőiről olvashatunk, s március 15. eseményei elevenednek meg előttünk. Petőfi, Irinyi, Vasvári, Jókai, Irányi, Vajda és Táncsics élettörténetébe, valamint a márciusi történésékben való részvételük mozzanatainak is tanui lehetünk.

Nemzet születik

Závodszky Géza és Hermann Róbert könyve az Új Képes Történelem sorozatban jelent meg, s Magyarország történetének 1815-1849 közötti időszakát tárja elénk. A több mint 300 színes fényképpel, rajzzal és térképpel gazdagon illusztrált , rendkívül látványos könyv teljes képet ad nekünk a reformkori Magyarország társadalmáról, népeiről, az akkori Magyarország mindennapjairól.
Bemutatja a környező országok politikáját, az európai forradalmak végigsöprését a kontinensen, megújulást és változást hozva az emberek életébe.
A könyvet olvasva és nézegetve úgy érezzük, mintha visszarepülnénk az időben.


A reformországgyűlések és az 1848-as forradalom törvényei

A Magyar Televízió Szakály István rendező és Haraszti Zsolt operatőr közreműködésével készített MAGYAR ÉVSZÁZADOK című történelmi sorozata nemzeti múltunk legnevezetesebb törvényeit vette számba. Az ötvennégy rész legjellemzőbb és nemzeti múltunk megismerése szempontjából legfontosabb kép- és szöveganyagát kilenc részbe sűrítve adta közre a Progresszió Kft. kiadója.
E kötetben a Lánchíd építéséről, a magyar nyelv ügyéről, a felelős kormányról, az unióról Erdéllyel, és a jobbágyfelszabadításról olvashatunk.

A magyar huszár

A Corvina Kiadó kiadványa a hadtörténelem egyik látványos albuma, melyben a magyar huszárok viseletét, mindennapjait követhetjük nyomon a kezdeti korszaktól (XV. század) egészen a második világháborúig, 1955-ös hivatalos megszűnéséig. E történeti folyamatot hadtörténész szerzők dolgozzák fel tudományos, ugyanakkor élvezetes, olvasmányos stílusban. A gazdag képanyaggal ellátott könyv (festmények, rézmetszetek) eredetijei a Hadtörténeti Múzeumban találhatók, de a Magyar Nemzeti Múzeum, Bécs, Köln múzeumainak képanyaga is felhasználásra került valamint, magángyűjtemények is helyet kaptak a könyvben.
A magyar hadtörténelem iránt érdeklődők egyik kedvelt könyve.

Ez volt március 15.

Március 15. eseményeinek alakulását óráról órára megírták, tanítják a történetét, előzményeit. Az élet színe, a szereplők és szemtanúk ecsetvonásai azonban hiányoznak ezekből a történeti beszámolókból, képekből.
Ezeket a hiányosságokat pótolja ez a könyv. A szövegek megjelenése az egykorú első megjelenés óta kiadatlan maradt. Helyet kapnak a könyvben a Pesti Hírlap friss híradásai, Jókai, Vahot, Egressi, beszámolói és sok más korabeli szerző visszaemlékezései, írásai, a második részben pedig az ország minden részéből érkező forradalmi híreket gyűjtötte egybe a könyv szerkesztője, Lukácsy Sándor.

A felsorolt könyveken túl bővebb anyag tekinthető meg a Városi Kulturális Központ könyvtárában. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Városi Kulturális Központ munkatársai!

Uray Attiláné
igazgató

Kazsik Marianna
könyvtáros

Városi Kulturális Központ és Könyvtár
3900 Szerencs, Rákóczi-vár
Tel.: 47/362-254
Értékelés: 1 2 3 4 5
[Vissza a hírekhez]

Hozzászólások

Eddig még nem érkezett hozzászólás.

A hozzászólások nem a Szerencsi Válasz álláspontját képviselik, tartalmuktól szerkesztőségünk teljes mértékben elhatárolódik, felelősséget értük nem tudunk vállalni. Kérjük, hogy ezt tartsák szem előtt, mielőtt írnak! Az azonosítást lehetővé tevő IP-címeket soha senkinek nem adjuk ki, kizárólag rendőrségi nyomozás esetén. • Adatkezelési tájékoztató

Név: Még nem tag? Regisztráljon, és hozzászólása nem kerül előzetes moderálásra!
Válasz erre:

emoticonemoticonemoticonemoticonemoticonemoticonemoticonemoticonemoticonemoticon
Kérjük, hogy SZÁMOKKAL írja be az alábbi összeadás eredményét az üres mezőbe:
harminckettő + egy =